Hotline Noi That Thach Cao

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Năm 1994 đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của hệ thống Thành Hưng Group, là việc nghiên cứu và bước đầu tham gia vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc-thi công xây dựng công trình.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC SÁNG TẠO
VÀ XÂY DỰNG TRÍ TUỆ THÀNH HƯNG

HÌNH ẢNH VÀ SỰ KIỆN

Đang cập nhật...........

Hệ thống dịch vụ thành hưng