Hotline Noi That Thach Cao
PHÂN LOẠI TẤM THẠCH CAO

Phân loại theo hình thức có 2 loại:

  • Tấm thạch cao dùng cho trần chìm
  • Tấm thạch cao dùng cho trần nổi

Phân loại theo tính năng: có 5 loại theo bảng sau

 

Hệ thống dịch vụ thành hưng